fanaposten.no

Leder: Viktig gang- og sykkelvei

Den nye planen for Sandalsringen/Hardangervegen har flere gode effekter.

Leder · Publisert 07:15, 11 jan 2018

Ofte blir det protester når det kommer forslag til nye næringsområder. I fjor skapte saker om nye næringsområder på Liland og i Hordnesskogen mye rabalder. Vi tviler litt på at det blir samme temperatur i saken om nye næringsområder langs Hardangervegen, skjønt man skal aldri si aldri.

I flere år har det i det stille pågått planlegging av et nytt stort næringsareal på vestsiden av Hardangervegen og opp mot Sandalsringen. Planen, som er omtalt på side to og tre i dagens avis, innebærer at det skal bygges ut til sammen åtte store næringstomter på rekke og rad mellom Midtun og Helldal. I tillegg åpnes det for boliger og kontorer med adkomst fra Sandalsringen.

Fire av næringstomtene er ferdig regulert og er nærmest byggeklare, der det legges opp til industribygg med femten meters høyde og til sammen 30.000 kvadratmeter næringsareal. Dette kommer i forlengelsen av dagens industribygg Hardangervegen 72/74. Med tanke på landskapet vil det fremstå veldig massivt med næringsbygg på rekke og rad, men på den annen side er det relativt få berørte naboer. Tomtene er skrå og etter det vi kjenner til ikke mye brukt til friluftsliv. Vi går ut fra at flom kan bli et tema i diskusjonen om planen, men samtidig skjermes Midtunelven mot næringsutbygging.

Kommunens mål er å flytte en rekke store bedrifter ut av de sentrale områdene. Her skal det være godt å bo, og man trenger ikke bensinstasjoner, lagre og store varehus i den såkalte "gåbyen". Disse vil man ha ut i syv nye soner for såkalt arealkrevende næring, slik som man altås vil etablere her i Hardangervegen. Så gjenstår det å se om det er attraktivt nok for bedrifter å flytte til de nye næringsområdene.

For beboere mellom Midtun og Helldal kan det se ut som den nye planen rommer flere positive effekter. Det største problemet for folk i dette området er den utrygge Hardangervegen, der det pågår tungtransport i stor fart, uten at syklende og gående er prioritert. Den nye planen legger opp til en ny gang- og sykkelvei fra rundkjøringen på Midtun og helt til gamle Frank Mohn i Helldal. Det kan være gode nyheter for mange i dette området, og det er bare å håpe at denne delen av planen blir realisert og ikke lagt i en skuff.

Den nye planen legger opp til en ny gang- og sykkelvei fra rundkjøringen på Midtun og helt til gamle Frank Mohn i Helldal.

Langeneset-utbyggere holdes på pinebenken

En ny støyrapport kan avgjøre skjebnen til planene for 275 nye boliger på Langeneset.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten