fanaposten.no

Utvalg for miljø- og byutvikling var på befaring på Rotvollen for å se på båtopptrekket og flytebryggen til Odd Steinar Overøie. Torsdag gikk politikerne inn for å godkjenne båtopptrekket, men ikke flytebryggen. Foto: Terje Bringsvor Nilsen

Leder: Vepsebol ved sjøen

Leder · Publisert 09:00, 10 mai 2022

Da Bergen kommune for rundt 15 år siden begynte å kartlegge mulige ulovlige tiltak i strandsonen, stakk de hånden godt inn i et vepsebol som det forstatt summer fra.

Gamle og nye byggverk ble satt under lupen, men på grunn av dårlig kapasitet hos planmyndighetene, ble sakene liggende ubehandlet. Først de siste årene har mange av sakene fått sin behandling, og nå er turen kommet til kategorien for mange av de mindre alvorlige tiltakene.

Denne uken får 12 eiere av sjøeiendommer besøk av politikerne i Utvalg for miljø og byutvikling på en stor befaring i Bergen sør. I løpet av mai måned kommer rundt 40 saker til behandling i utvalget. Disse sakene er alle klagesaker for mindre tiltak som har versert i systemet i lang tid. Felles er at de har blitt utsatt i påvente av avklaring fra byrådet om hva som egentlig skal gjelder i strandsonen.

Det har nemlig kommet for en dag at kommunens eget arkivsystem er mildt sagt mangelfullt for tiltak som ligger langt tilbake i tid. Mens grunneiere blir gitt pålegg om retting, varslet om tvangsmulkt og avkrevd dokumentasjon for gamle tiltak, mangler kommunen selv orden i egne sysaker.

Det er mildt sagt talende at det, ifølge kommunens arkiver, ble meldt om 14 brygger i Bergen i årene 1965 til 1985, i en periode da dette var meldepliktig. Ingen tror at dette er det reelle antallet brygger som ble oppført i perioden. Spørsmålet er om det skyldes dårlige arkivsystemer i kommunen, eller at bergensere i denne 20-årsperioden nærmest konsekvent ikke fulgte lovens krav. Inntil det motsatte er bevist må vi anta det første.

På samme måte kan ikke folk som har overtatt gamle tiltak bli sittende med bevisbyrden når godkjenninger ser ut til å mangle i kommunens arkiv. Ett eksempel er en kai på Søreide som vi skriver om i dagens avis. D

agens eier overtok i 2017 med avklaring om at kaien fikk ferdigattest i 2003. Men ettersom kommunen ikke har funnet noen kommunal godkjenning fra perioden mellom 1978-96, da kaien ble oppført, er den ansett som ulovlig.

Sakene er mange og kompliserte. Blant historier om folk som har tatt seg til rette, er det også mange som har handlet i god tro, og trolig også om folk som har hatt ting på stell og blitt offer for kommunalt slendrian. Når politikene nå skal skille klinten fra hveten har de en mildt sagt vanskelig oppgave.

Her får soknepresten se julestallen for første gang

– En drøm som blir virkelig, sier sokneprest Lars Petter Eide fra Sædalen etter besøket i Bergen fengsel.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten