fanaposten.no

Foto: Trygve Hellestræ, arkiv

Leder: Tungt å s(v)elge

En av årsakene til de store inngrepene er at vegvesenet har valgt den mest omfattende av to alternative løsninger

Leder · Publisert 20:30, 27 nov 2020

Statens vegvesen har nå oversendt planen for sykkelveistrekningen fra Nesttun til Fjøsanger (Vossebanen) til Bergen kommune. Planen er ikke formelt lagt ut på offentlig høring ennå, men berørte naboer har fått innsyn i dokumentene, og har fått se hvilke store konsekvenser sykkelveibyggingen kan få.

Les hva nabolaget mener om saken: – Jeg tror alle her er for sykling og utbedring av Vossebanen, men dette virker totalt overdimensjonert

Nabolag risikerer å bli rasert

Faksimile Fanaposten fredag 27. november 2020

I Nordahl Griegs veg risikerer et nabolag å bli helt rasert. Planen er å bygge en avstikker fra sykkelstamvegen akkurat her. I tillegg må adkomstvei legges om og en kjørebro utvides. Alt spiser av hager, garasjer samtidig som boligene avskjæres fra Hopsvatnet. Et fredelig nabolag forandres totalt.

Store inngrep

Er dette noe et nabolag må tåle? I noen tilfeller kan slike inngrep forsvares når samfunnsnytten av prosjektet er stor. Men på Vossebanen er dette bare ett av flere eksempler på store inngrep og interessekonflikter.

Planforslaget forteller at tre bolighus, samt en rekke garasjer og boder må innløses. Enda større kan konflikten bli for kulturminner, der fylkeskonservatoren har varslet at det går mot innsigelse, samtidig som byantikvaren har frarådet planene.

LES DEBATT: Her er løsningen for gang- og sykkelvei forbi Lagunen

Foto: Trygve Hellestræ, arkiv

Selv kommunens fagetat mener at konsekvensene av planforslaget er for store, blant annet fordi et så inngripende prosjekt blir vanskelig å «selge inn» hos offentligheten når det allerede er et brukbart sykkeltilbud på strekningen.

En av årsakene til de store inngrepene er at vegvesenet har valgt den mest omfattende av to alternative løsninger. Et tilpasset alternativ som tok mer hensyn til kultur, natur og nærmiljøinteresser er veid og funnet for lett. Vegvesenet viser til statlige føringer og forventninger om 20 prosent sykkelandel når de begrunner valget av fullskala trase.

LES OGSÅ Byplanlegger: – Sykkelplanen er så dårlig at den må stoppes

Erfaring tilsier at når konsekvenser og inngrep blir for store, så blir også kreftene som virker mot et prosjekt så tunge at man risikerer å ende opp med ingenting. Vi trenger ikke se lenger enn til det tilsvarende prosjektet på Osbanen (Nesttun-Lagunen), der det er full skjæring med naboer som får voldsomme inngrep på eiendommene. To år etter at anleggsarbeidet skulle være i gang nekter naboene fortsatt vegvesenets folk adgang til eiendommene sine!

Konfliktene virker å være enda større på Vossabanen. Det betyr at Statens vegvesen har foran seg en enorm salgsjobb med å få aksept for sin dyre og inngripende løsning.

Har brukt seks år på å lage seks meter brei sykkelmotorvei

Fagetaten anbefalte å ikke prioritere sykkelstamveien fra Nesttun til Fjøsanger. Men i siste liten flyttet byrådspartiene prosjektet inn igjen på prioriteringslisten. Faksimile Fanaposten tirsdag 17. november 2020

Hvem skal måke dette fortauet?

Det er mange som jobber på for å gjøre Nesttun sentrum farbar på holkeføret. Men hvem som skal måke fortauet for de funksjonshemmede, er fortsatt...

Keolis-sjef sluttet i dag etter rapport om varslingssak

Administrerende direktør Gry Miriam Olsen i Keolis AS har i dag kommet til enighet med styret om å avslutte sitt arbeidsforhold på dagen. Det...

Kikki holder årets Aarebrotforelesning på sin egen bursdag

Kikki Flesche Kleiven fra Espeland skal holde årets Aarebrot-forelesning søndag. Årets tema er «4.54 milliarder år med klimahistorie på 200 minutter».

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten