fanaposten.no

Grunnforholdene gjør at Hilde Brandanger Haga og naboen har problemer med å få sjøsatt båtene fra disse naustene. – Uten flytebryggen får vi ikke brukt båten eller naustene slik de er ment, sier hun.

Leder: Nedbygging av lokaldemokrati

Leder · Publisert 07:04, 9 okt 2020

Vi har en naturkrise. Derfor er det synd at vi har et miljøparti som fjerner seg fra folk, og som dermed fort kan ende med å miste oppslutning og makt ved neste kommunevalg.

Det finnes mange gode grunner til å ha en restriktiv strandsonepolitikk i Bergen. I høringen om statens nye retningslinjer for strandsonen, ber byrådet staten om å overta en større del av styringen over vår kystlinje på bekostning av de lokale myndighetene.

Forslaget fra byrådet, som i øyeblikket har flertall blant bystyrepartiene, er å flytte Bergen fra sone 2 til sone 1. Sone 1 er samme strenge lovgivning som Oslofjord-kommunene, og å havne i denne er ensbetydende med at det blir vanskeligere her lokalt å gi dispensasjoner og utøve skjønn i enkeltsaker.

Byråd Eline Haakestad (MDG) legger ikke skjul på hva som er byrådets intensjoner. De vil innskrenke den lokale styringen på dette området og hindre at eksempelvis et fremtidig Høyre-byråd i å være mer løssluppen med dispensasjoner i strandsonen.

En flytebrygge som gjør livet enklere for sin eier, som ikke er til sjenanse for andre eller hindrer tilgang til sjøen, vil med dette ha mindre mulighet for å få en godkjenning. Mulighet til å se på enkeltsaker og bruke det man fortsatt kaller sunn fornuft, blir mindre.

Byrådspartene, ledet av Miljøpartiet De Grønne, mener at bevaring av den urørte strandsonen er for viktig til å overlates til velgerne og det lokale selvstyret, så de vil nå overføre denne makten til Oslo.

Vi mener det er en urovekkende utvikling hvis byrådet ønsker å bygge ned lokaldemokratiet i Bergen og gi seg selv mindre handlingsrom. I dag er det strandsonen, i morgen kan det være et annet område politikerne mener er for viktig til å overlates i hendene på lokale politikere og velgere.

Da ender man til slutt opp i en situasjon der man ikke trenger lokalpolitikere i det hele tatt, som KrFs Tor Andrè Ljosland påpeker i dag.

I lys av planene for nye bydelsstyrer er strandsone-forslaget enda merkeligere. I flere år har det Ap-ledede byrådet snakket om å styrke lokaldemokratiet og få det ut i bydelene. Så velger man å sende myndigheten, som burde gått til politikere med lokalkjennskap på bydelsnivå, over til de høye herrer i Oslo. Forstå det den som kan!

Julies første NM-gull

– Veldig kjekt, sier hun.

Siril, Amélie og klassevennene går til inntekt for «Apeltun primary school»

En lørdag hver høst fylles Apeltun skole med elever, slekt og venner for det tradisjonelle Uganda-markedet. I år måtte de tenke helt annerledes.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten