fanaposten.no

Grunnforholdene gjør at Hilde Brandanger Haga og naboen har problemer med å få sjøsatt båtene fra disse naustene. – Uten flytebryggen får vi ikke brukt båten eller naustene slik de er ment, sier hun.

Leder: Nedbygging av lokaldemokrati

Leder · Publisert 07:04, 9 okt 2020

Vi har en naturkrise. Derfor er det synd at vi har et miljøparti som fjerner seg fra folk, og som dermed fort kan ende med å miste oppslutning og makt ved neste kommunevalg.

Det finnes mange gode grunner til å ha en restriktiv strandsonepolitikk i Bergen. I høringen om statens nye retningslinjer for strandsonen, ber byrådet staten om å overta en større del av styringen over vår kystlinje på bekostning av de lokale myndighetene.

Forslaget fra byrådet, som i øyeblikket har flertall blant bystyrepartiene, er å flytte Bergen fra sone 2 til sone 1. Sone 1 er samme strenge lovgivning som Oslofjord-kommunene, og å havne i denne er ensbetydende med at det blir vanskeligere her lokalt å gi dispensasjoner og utøve skjønn i enkeltsaker.

Byråd Eline Haakestad (MDG) legger ikke skjul på hva som er byrådets intensjoner. De vil innskrenke den lokale styringen på dette området og hindre at eksempelvis et fremtidig Høyre-byråd i å være mer løssluppen med dispensasjoner i strandsonen.

En flytebrygge som gjør livet enklere for sin eier, som ikke er til sjenanse for andre eller hindrer tilgang til sjøen, vil med dette ha mindre mulighet for å få en godkjenning. Mulighet til å se på enkeltsaker og bruke det man fortsatt kaller sunn fornuft, blir mindre.

Byrådspartene, ledet av Miljøpartiet De Grønne, mener at bevaring av den urørte strandsonen er for viktig til å overlates til velgerne og det lokale selvstyret, så de vil nå overføre denne makten til Oslo.

Vi mener det er en urovekkende utvikling hvis byrådet ønsker å bygge ned lokaldemokratiet i Bergen og gi seg selv mindre handlingsrom. I dag er det strandsonen, i morgen kan det være et annet område politikerne mener er for viktig til å overlates i hendene på lokale politikere og velgere.

Da ender man til slutt opp i en situasjon der man ikke trenger lokalpolitikere i det hele tatt, som KrFs Tor Andrè Ljosland påpeker i dag.

I lys av planene for nye bydelsstyrer er strandsone-forslaget enda merkeligere. I flere år har det Ap-ledede byrådet snakket om å styrke lokaldemokratiet og få det ut i bydelene. Så velger man å sende myndigheten, som burde gått til politikere med lokalkjennskap på bydelsnivå, over til de høye herrer i Oslo. Forstå det den som kan!

Meglerne må ta visninger puljevis: – Eneboligene går lynkjapt

– Det gikk raskt å selge i fjor, og starten på dette året tyder på at det vil gå minst like raskt fremover, sier Anders Vangen i Dnb om eneboliger...

– Boliger for rusavhengige er det siste Råstølen trenger nå

Over 300 naboer i Råstølen-området har sendt inn høringsbrev der de protesterer mot planene om kommunale boliger for rusavhengige i Steinsvikkroken.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten