fanaposten.no

Sandslikrysset er i dag en stor byggeplass. Bildet er tatt tidligere i byggefasen. Foto: Statens vegvesen

Leder: Når jobben blir vanskelig

Leder · Publisert 08:09, 8 sep 2020

Fredag informerte vegvesenet om to nye veiprosjekter som blir forsinket. Denne gang er det Sandslikrysset og Carl Konows gate som ikke blir ferdig til oppsatt tid. Det betyr enda flere måneder med støy, støv og en vanskeligere hverdag for naboene.

Beskjeden kommer kort tid etter at forsinkelsene i Olav Kyrres gate ble kjent, noe som forarget mange. Men rekken av forsinkelser strekker seg lenger. Her i søndre bydel er det mange som kjenner på frustrasjonen over at Hjellestadvegen tilsynelatende aldri blir ferdig. Prosjektet skjer riktignok i fylkeskommunal regi fra og med nyttår. Opprinnelig skulle det stå ferdig i fjor høst. Så ble det vår 2020, og så dyttet til høsten igjen.

Men ingen som har vært i nærheten av Hjellestad i det siste har noen som helst tro på at veiprosjektet skal kunne åpne på denne siden av nyttår.

Forsinkelser har vi også skrevet om på Osbane-byggingen, der vegvesenet for lengst skulle vært i gang med ny sykkelstamvei mellom Nesttun og Lagunen. Her ligger oppstart av anleggstart an til å bli nærmere to år forsinket. En av årsakene er konflikt med naboer som må avgi grunn.

I andre prosjekter, som Carl Konows gate, er det dårlige grunnforhold som får skylden. Og på Sandsli er det et krevende arbeid med å flytte VA-ledninger og annen infrastruktur som er årsaken.

Når Fanaposten spør prosjektleder Beate Riisnæs om det finnes andre, mer generelle grunner til at prosjekt etter prosjekt i vegvesenets regi blir forsinket, svarer hun at "denne type prosjekter som bygges i by er kompliserte og krevende å gjennomføre".

Det er vanskelig å bygge vei altså. Men å følge tidsplaner eller deadlines er noe mange yrkesgrupper må forholde seg til. Mange vil nok vel si at jobben de utfører er krevende, men med fagkunnskap om det man driver med, så klarer man å holde skjema og følge oppsatte planer likevel.

Så lenge det er snakk om veiprosjekter i mangemillionersklassen, er forsinkelser noe vi bare ser ut til å måtte regne med. Med forsinkelser følger også merkostnader, og disse er vanskeligere å få en oversikt over. Vi har ikke fått ut av vegvesenet ennå hvor mye ekstra skattebetalerne må belastes for forsinkelsene på Sandslikrysset eller Hjellestadvegen. Folks tålmodighet med disse utsettelsene hadde nok vært mindre om man fikk vite hva det også kostet dem i kroner og øre.

Når jobben oppleves vanskelig, når forsinkelser blir regelen snarere enn unntaket, så mener vi man må se på om det finnes årsaker utover det enkelte prosjekt. Hvis veibygging i by er vanskelig, så må det gå an ta forbehold om dette i planleggingsfasen, og ikke la det komme som en overraskelse gang på gang.

Her mener vi vegvesenet må være interessert i å finne ut om man har gått seg inn i et spor som gang til gang fører til utsettelser, og spørre seg om det kan være andre faktorer som ledelse, organisasjonskultur eller rammebetingelser som virker inn.

Regjeringen letter på korona-tiltakene

Ny fase i regjeringens koronastrategi – letter på noen av de nasjonale koronatiltakene

Busstreiken: Gjennopptar meklingen

Riksmekleren har innkalt partene i konflikten til et møte onsdag.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten