fanaposten.no

Nils Möhr, Anja Salzmann, Janne Luise Möhr, Jan Möhr med Hella Elise Möhr foran seg, Øyvind Lygre med datteren Lilje og sønnen Noah.

Leder: Komplett uforståelig

Leder · Publisert 12:19, 2 des 2020

I dagens Fanaposten kan du lese om fem familier som trolig har Bergens farligste utkjøring. I Osvegen på vei ned mot Kalandsvatnet ligger veien som leder ned til husene i Osvegen 175-183. Veien ligger midt i en sving, er bratt, og så liten at de fleste som kjører forbi knapt legger merke til den. Det finnes ingen overgangsfelt eller fortau på boligenes side av veien.

Familiene har i lang tid forsøkt å få Statens vegvesen til å sikre utkjørselen uten å lykkes. Flere av barna er i skolealder, og foreldrene våger ikke å la barna gå eller sykle til skolen på grunn av den utrygge veien som må krysses for at de skal komme seg på gang- og sykkelstien.

Naboene har forsøkt å finne løsninger som skal gi en sårt etterlengtet trygg adkomst til eiendommene. Et forslag var å få en tilkobling til Hatlestad Terrasse. Dette krevde avtale med grunneier og at det ble laget en plan. Dette lot seg ikke gjennomføre. Da blokkene ved Hamrevegen skulle bygges, så naboene muligheten for å få veitilførsel fra nedsiden, men til tross for påtrykk fra beboerne valgte kommunen å ikke stille krav til utbyggerne av blokkene om dette. Naboene mener kommunen i plansaker skal søke å knytte sammen eksisterende nabolag, men har unnlatt å gjøre det i dette tilfellet.

Gjentatte henvendelser til Statens vegvesen om å få på plass sikringstiltak har vært nytteløse. En forespørsel om etablering av gangfelt ble avvist av vegvesenet i 2015. Bakgrunnen for avslaget var at det ikke var nok fotgjengere som ville passere feltet, samt at det var dårlig sikt i svingen. En skulle vel tro at en farlig sving med dårlig sikt burde være grunn nok til å etablere overgang. Veitrafikkloven legger vel tross alt et aktsomhetsprinsipp til grunn for alle som skal kjøre uansett. Ved å merke opp et fotgjengerfelt, ville kjørende bli varslet om at her kan det komme gående.

Den siste henvendelsen fra det lille nabolaget til vegvesenet stammer fra august i år. Der ber de om å få vegvesenet med på en befaring for å få en overgang. I tillegg ber de om å få et trafikkspeil montert som et strakstiltak, slik at det blir mulig å få litt mer oversikt over trafikken på Osvegen. Men, nei …! Antallet fotgjengere er fremdeles for lavt, og trafikkspeil ønsker ikke vegvesenet som løsning for siktproblematikk i avkjørsler.

Vegvesenet peker på at trafikken på Osvegen vil gå drastisk ned når nye E39 Svegatjørn-Rådal åpner i 2022. Inntil den tid må familiene leve i utrygghet. Som familiene selv sier; utkjørselen blir ikke mindre utrygg selv om trafikken går ned. Vi har sett skilting, merking og bruk av trafikkspeil og overganger brukt på de mest finurlige strekninger for å skape trygghet. Vegvesenet har lagt veier gjennom gårdstun og eiendommer, og de klarer å sette ned fartsgrensen og merke opp mindre skumle utkjørsler enn denne. Igjen kan man sitte igjen med følelsen av at dette handler om smidighet og vilje til å hjelpe, langt mer enn at regelverket ikke åpner for det. Da blir det hele komplett uforståelig.

Debatt: – Eldre sjåfører er ikke barn

For Arbeiderpartiet var det en seier da Stortinget nylig vedtok å fjerne kravet om helseattest for sjåfører over 80 år. Vi prøvde å få dette gjennom...

Disse jentene går til kamp mot utbygging på Kalgane

Utstyrt med munnbind, plakat, penn og papir går jentene fra Skjold skole til kamp mot Lagunens storstilte planer på Kalganehaugen.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten