fanaposten.no

Kartet viser de tre alternativene for trase forbi Lagunen. Alternativ C, som Statens vegvesen foretrekker, er det som går lengst uti Apeltunvatnet. Foto: Bergen kommune

Leder: Ikke en stein i Apeltunvatnet

Det beste ville være om vegvesenet så fort som mulig la vekk utfyllings-alternativet

Leder · Publisert 14:08, 26 jul 2019

Statens vegvesen, kommunen og Lagunen er i gang med å planlegge ny gang- og sykkelvei langs Apeltunvatnet forbi Lagunen. Sykkelveien var egentlig vedtatt i forbindelse med reguleringsplanen for Lagunen i 2015. Kravet var at den måtte bygges før senteret fikk åpne første byggetrinn.

Les saken: – Denne broen kan bli løsningen

Det skjedde ikke. I stedet fikk Lagunen tillatelse til å gå tilbake til start. Den lille sykkelveistrekningen var i mellomtiden blitt utpekt som del av en sammenhengende sykkelstamveg fra Flesland til Bergen sentrum, slik at kravene til bredde og utforming ble skjerpet.

At det er trangt i Rådal har planleggerne i Statens vegvesen smertelig fått erfare. De har hatt store problemer med å komme frem til en akseptabel løsning på strekningen Skjoldskiftet-Lagunen.

På baksiden av kjøpesenteret er det få meter til bredden av Apeltunvatnet. Det er skissert tre alternative traseer, der det ene forslaget innebærer en kraftig utfylling av Apeltunvatnet. Dette er et svært kontroversielt forslag. De siste årene har det blitt gjort et stort arbeid for å restaurere vassdraget, og det yrer nå av liv med både sjøørret og elvemuslinger. Både forsker Ulrich Pulg og Bergen Elveforum slår fast at konsekvensene av utfylling er uakseptable.

Det beste blir det godes fiende, er det noe som heter. I vegvesenets øyne er utfylling av Apeltunvatnet den beste løsningen, fordi det gir best trafikkavvikling og avstand til Lagunen. Vi synes det er overraskende at de i det hele tatt vurderer et slikt tiltak. De har lovet at konsekvensene skal utredes før man starter utfylling. Men trengs det en konsekvensutredning for å slå fast at livet og mangfoldet i vassdraget vil bli rammet av at nærmere en fjerdedel av vannet fylles igjen med stein?

I vår la FNs naturpanel frem en alarmerende rapport om verdens økosystemer. Arter utryddes i alt for stort tempo, med menneskelige inngrep og utbygging som hovedårsak. Det er en trend vi er nødt til å snu. Tiden da man la elver og vann under asfalt og stein burde være forbi, og at man nå vurderer nettopp dette vitner om en gammeldags tankegang fra vegvesenet.

Bergen Elveforum lanserer i dagens avis et forslag om bro som løfter sykkelveien over vannet og opp mot Krohnåsen, og på den måten sparer vannflaten fra inngrep. Det er et spennende, om enn kostbart alternativ, som vegvesenet absolutt bør ta med i vurderingen.

Det beste ville være om vegvesenet så fort som mulig la vekk det uakseptable utfyllings-alternativet, og begynte å vurdere de reelle mulighetene som finnes uten å slippe så mye som en stein i Apeltunvatnet.

Knallår for Extra Bønes

Godt hjulpet av julehandelen i desember, går Extra Bønes inn i historiebøkene med tidenes år.

Får et nei til skjenking på Lagunen kino

Dersom byrådet følger fagetatens anbefaling, vil ikke Lagunen Kino få skjenkebevilling. Kinosjefen frykter et fattigere kulturtilbud i bydelene.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten