fanaposten.no

Prosjekter i stampe: Flere prosjekter har støtt på problemer i saksbehandlingen. I dagens leder spør vi om hva som skurrer i det byråkratiske systemet.

Leder: Floke i byråkratiet

Leder · Publisert 14:23, 26 jun 2020

Fanaposten har i det siste skrevet om flere konfliktfylte plan- og byggesaker der de samme problemene går igjen: Kaotisk saksbehandling, lite kommunikasjon mellom etater, og en turbulent politisk behandling. På bakgrunn av dette spør vi oss: Er det noe i systemet som skurrer?

Vi nevner fire eksempler kort:

I Østre Hopsvei førte dårlig kommunikasjon mellom skole- og planavdelingen til at behov for skoleplass ikke ble vurdert tidsnok. Konsekvens: En ferdig plan for boliger måtte rykke tilbake til start. Kommunen risikerer å måtte ut med store summer for å kjøpe ut en utbygger dersom byggetomten blir satt av til skoleformål.

Skjoldnes ble et bystyrevedtak ikke fulgt, da plankartet aldri ble oppdatert av fagetaten i tråd med intensjonen i bystyrevedtaket. Konsekvens: En nabo får en høyere blokk foran huset sitt enn bystyret har bestemt. Fagetat og politikere skylder på hverandre, og saken ender sannsynligvis opp med å bli snudd nok en gang av Fylkesmannen.

Lilletveit blir det nå lovlighetskontroll etter at bystyret fattet et vedtak som sannsynligvis ikke er etter boken. Kommunen beskyldes for å ha trenert saksbehandlingen så lenge at en gyldig plan ikke lenger var i tråd med KPA, for deretter å legge ned bygge- og deleforbud.

Og til slutt: Dagens sak om Ormhaugen på Søreide. En 15 år lang saksbehandling endte onsdag med en vingeklippet plan som utbyggeren ikke vil gjennomføre. Reguleringsplanen er behandlet tre ganger. For de som orker å dykke inn i saken er det tydelig at behandlingen er mildt sagt inkonsekvent.

Dette er fire lokale eksempler fra saker som har vært fremme i bystyret bare i løpet av de siste par månedene. Vi forstår godt utbyggere, grunneiere og naboer som river seg i håret over manglende forutsigbarhet. For mange er det store pengesummer som står på spill, for andre handler det om at feil i saksbehandling fører til varige konsekvenser som tap av utsikt og verdiforringelse.

Om disse sakene er synonymt for saksbehandlingen i Bergen skal vi ikke si sikkert, men vi konstaterer at det har vært mange slike saker på kort tid. Kanskje finnes det like mange saker med eksempler på glimrende saksbehandling, men det hører vi lite om. Det er jo som oftest når noe går feil at det kommer avisen for øre.

Feil kan alltid skje, men i det politiske- og administrative system i Bergen er det nå så mange turbulente saker på kort tid, at vi mener det er grunn til å stille spørsmålet: Sitter problemet i veggene hos kommunen?

Bygging av ny brannstasjon i gang

Grunnarbeidene på ny brannstasjon i Fana er i gang.

Flytrafikken: Kraftig økning i antall passasjerer

SAS mer enn doblet sitt antall av reisende i juni, men fortsatt er det 88 prosent færre enn i fjor.

Stoppet vogntog med utslitte dekk

Statens vegvesen delte også ut tre bruksforbud i Grimesvingene.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten