fanaposten.no

Hjellestadvegen er under bygging frem til Ådland Bro, men veien videre er høyst usikker. Prosjektet blir ikke prioritert i Miljøløftet.

Leder: Et veiprosjekt ut i ingenting

Å bygge ut bare en liten del av Hjellestadvegen gir ikke mening.

Leder · Publisert 12:57, 27 okt 2018

Etter flere tiår med snakk og planlegging, ble det endelig start på byggingen av ny Hjellestadveg i 2017. Den opprinnelige planen var å bygge vei og sykkelvei fra Blomsterdalen helt ut til Hjellestad kai. Nå stopper gravemaskinene etter bare 1850 meter, på Ådland bro. Det er flere grunner til at siste delstrekning ble tatt ut. Høye kostnader og en krevende klagesak med naboer er trolig de viktigste.

Les saken: Ingen penger til Hjellestadvegen del 2

I handlingsprogrammet for Miljøløftet er det ikke satt av penger til bygging av neste delstrekning. Byråd Anna Elisa Tryti forteller i dag at det er andre kriterier som gjelder enn da veien i sin tid ble planlagt. Målet om nullvekst i personbiltrafikken er alfa og omega. Det er ikke innbyggernes behov for vei, men klima- og miljøeffekt som skal være utslagsgivende.

Det kan argumenteres for at Hjellestadvegen er et miljøprosjekt fordi det legger opp til bred gang- og sykkelvei på det som før var en farlig veistrekning. Men så lenge det også blir en stor veiutvidelse er det ingen grunn til å tro at det bidrar til å redusere biltrafikken. Dermed taper prosjektet i konkurranse med andre prosjekter som er mer spisset mot klimamålene.

Hadde du sagt til folk på Hjellestad for ti år siden at de bare skulle få halve veien sin, ville de nok steilet. Det er utvilsomt den verste strekningen som blir liggende igjen, og akkurat nå er det vanskelig å se at det noensinne blir utbedret vei forbi Bergens seilforening, der busser og biler ikke kan passere hverandre, og der voksne slipper skolebarn av gårde med hjertet i halsen.

Konsekvensen er at det brukes nærmere 200 millioner på et veiprosjekt som fører ut i ingenting. Å bygge ut bare en liten del av Hjellestadvegen gir ikke mening. Det leder bare bilene inn i en flaskehals lenger fremme der de skal konkurrere med syklister og fotgjengere om plassen.

Hovedproblemet med Hjellestadvegen-prosjektet var at det ble altfor omfattende. Mens behovet var fortau, endte man opp med bred vei og store inngrep som kostet mangfoldige millioner. For å komme videre mener vi man må ta prosjektet ned på jorden igjen. I det minste mener vi planleggerne må se på om det er mulig å gjøre mindre tiltak for å sette siste delstrekning i akseptabel stand.

Hovedproblemet med Hjellestadvegen-prosjektet var at det ble altfor omfattende.

Debatt: Storrinden som byfjellsområde

Omsider har byrådet oversendt saken om revisjon av kommuneplanens arealdel. Selv om dette er en plan som er en stor forbedring så kommer Miljøpartiet...

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten