fanaposten.no

Terje Aarsands Ecoproject har sammen med Sval arkitektur fått utforme skisser av ny elvepark. Foto: Henning Frønsdal, Sval arkitektur

Leder: Elvepark til hvilken pris?

Leder · Publisert 18:41, 8 nov 2021

Neste uke skal utvalg for miljø og byutvikling behandle klagesaken til Teigland Eiendom i forbindelse med kommunens vedtak om ekspropriasjon av eiendom langs Nesttunelven ved Møller Bil.

Jens Petter Teigland er huseier for Sandalsvegen 1 (Møller Bil) og Nesttunvegen 90 (Kiwi, Aleris etc). I vår fikk han varsel om at kommunen går til ekspropriasjon av en tjukk stripe av parkeringsplassen foran Møller Bil. Kommunen vil ha plassen til å lage Nesttun elvepark, noe som er bestemt i reguleringsplanen for Nesttun Terminal helt tilbake i 2010. Kommunen og Teigland har aldri klart å bli enige om arealet, som i kommunens planer er tegnet inn som elvepark med gangstier og grøntområde ved bredden av Nesttunelven. I vår gjorde byrådet derfor vedtak om såkalt ekspropriasjon.

Jens Petter Teigland mener det er uakseptabelt at kommunen fjerner store deler av Møllers parkering, og varsler erstatningssøksmål dersom ekspropriasjonen blir endelig vedtatt og gjennomført. Møller Bil har gitt klart uttrykk for at det ikke vil være mulig for dem å drive bilbutikk videre uten parkeringsplasser.

I august i år skrev Fanaposten at Nesttunvassdragets venner (NVV) hadde engasjert seg i saken. Etter å ha avklart med Jens Petter Teigland, utarbeidet Terje Aarsand og Nesttunvassdragets venner et forslag til elvepark sammen med arkitekt Henning Kongshavn Frønsdal i Sval Arkitektur. Forslaget ivaretar Møllers parkeringsareal, og ivaretar gangveiforbindelse mellom Sandalsvegen og Nesttun sentrum samt tilgjengelighet til elven. Aarsand og Teigland inviterte byråd Thor Haakon Bakke til befaring for å vise frem skissene og diskutere løsningen, men det hadde ikke byråden tid til. Han lovet imidlertid å se nærmere på forslaget. Før neste ukes møte i utvalg for miljø og byutvikling har byråd Bakke innstilt på å avslå klagen på ekspropriasjonsvedtaket fra i vår. Han mener løsningen som NVV har skissert vil gi et annet resultat enn det som allerede er planlagt.

Dersom kommunen eksproprierer parkeringsplassene som tilhører Teigland, tar det bort en viktig del av grunnlaget for hans næringsvirksomhet. Møller Bil har vært tydelige på at de ikke kan drive bilsalg på en tomt uten parkeringsplasser, og resultatet av det kan være at bilfirmaet må flytte fra Nesttun.

Vi synes det er svært merkelig at byråd Bakke overhodet ikke er interessert i å diskutere alternative løsninger med Jens Petter Teigland og Nesttunvassdragets venner, men næmest bare slår fast at «kommunens forslag er best». Parkanlegget som ble anlagt nord for Sandalsvegen bare ble gjort om til snu- og parkeringsplass for bussene i forbindelse med bygging av kollektivterminalen på Nesttun da Bybanen ble bygget. En del av forutsetningen den gang var at parkanlegget skulle tilbakeføres så snart som mulig. Det har ikke skjedd.

Sånn sett er det jo nå på tide at kommunen ønsker å forskjønne og tilgjengeliggjøre området. Vi er ikke i tvil om at kommunen har planer for en elvepark som vil bli både brukervennlig og flott. Men til hvilken pris? Ekspropriasjon bør alltid være aller siste utvei, spesielt siden det ofte tvinger mennesker bort fra enten hjem eller næring. Vi mener byråden og fagavdelingen burde strukket seg lengre for å finne en løsning i denne saken, og kanskje kan politikerne i utvalg for miljø og byutvikling og deretter bystyret bidra til det.

Vannlekkasje fra sprinkleranlegg på Kirkevoll skole: – Store vannskader

Et rør hoppet av fra sprinkleranlegget, og førte til store vannskader på Kirkevoll skole.

Fikk endelig oppfylt ønsket om butikk i Lagunen

Tirsdag åpnet Europris sin butikk nummer 272 i Norge, og den fjerde i Bergen sør. – Dette er fremtidens Europris-butikk, sier butikksjef Stian...

Fana IL har fått purring på gigantregning fra kommunen. De nekter stadig å betale.

– Kommunen har bedt oss om å prosjektere en hall. Så sender de oss en millionregning for jobben. Det er ikke til å tro, sier Hans R. Dankertsen,...

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten