fanaposten.no

På Rå skal 10. trinn være på skolen hver dag, mens 8. og 9. veksler på å være på skolen. Bildet er tatt i fjor høst. Foto: Terje Bringsvor Nilsen

Leder: 10- og 11-åringene må få gå på skolen

Leder · Publisert 08:26, 12 mai 2020

I dag starter endelig skolen opp igjen for mange elever. Fra og med i dag er avgangstrinnene 7. og 10. trinn tilbake på skolebenken i Bergen. Først på torsdag blir det skolestart for elevene i 5. og 6. samt resten av ungdomsskoletrinnene.

Da byrådet la frem sin plan for gjenåpning av skolen på fredag, var det uten en fast plan for hvordan det skulle være i Bergen. Istedet lar kommunen hver enkelt skole velge mellom to hovedalternativer: Enten la alle elevene gå på skolen, eller la ikke-avangselevene på mellomtrinnet og ungdomstrinnet (altså 5. 6. 8. og 9. trinn) veklse på å gå på skolen annenhver dag.

Fanaposten har i dag spurt samtlige rektorer på skolene i Bergen sør om hvordan de har løst denne utfordringen. Svarene fra skolene viser at de aller fleste barneskoler velger å la alle elever være på skolen hver dag, men med noe redusert skoletid. Samtidig velger ungdomsskolene mer konsekvent å dele opp skoletilværelsen for 8. og 9. ved enten å la de gå annenhver dag (Slåtthaug, Rå, Rådalslien), eller dele skoledagen i to (Hop skole), og la elevene ha halv dag på skolen og halv dag hjemme.

Noen få barneskoler vil dele skoletilværelsen i to for 5. og 6. klassingene, og oppgir plasshensyn og avstandskravene som grunner til dette.

Det er ingen tvil om at det kreves mer plass når det skal drives skole i henhold til de smittevernreglene som nå gjelder. Her har skolene ulikt utgangspunkt, og det er på den måten fullt forståelig at man må gjøre tilpasninger for hver skolen. Ser vi på svarene fra skolene som satser på full skole, så er det brukt kreativitet for å få dette til å gå opp. Noen velger uteskole halve dagen, mens andre tar i bruk rom som skolekjøkken og gymsal til undervisning. At det er et stort ønske om å ta imot alle barna, er det ingen tvil om.

Men dette går ikke for alle, og Midtun, Nattland og Hjellestad er eksempler på skoler lokalt som må la to tredeler av mellomtrinnet fortsette med delvis hjemmeundervisning. Vi synes det er synd med en situasjon der noen få klassetrinn på noen få skoler fortsatt må tilbringe en stor del av tiden hjemme, etter to lange korona-måneder som har vært en belastning for både barna og familiene.

Vi mener at alle barn har et behov for å komme tilbake på skolene nå, og dette gjelder i veldig stor grad elevene på 5. og 6. trinn. Dette er barn som fortsatt ikke er store nok til å ha fullt utbytte av skolearbeid hjemmefra så lenge det ikke er foreldre der til å følge opp. Og når skolene gradvis åpner, vil nok også terskelen øke for foreldre til å være hjemme for å gi undervisning til sine barn. Vi vil tro at det er noe lettere for elever i 8. og 9. å ha hjemmeskole så lenge en har det faste holdepunktet på skolen annenhver dag.

Delte ut gratis frokost på Lagunen: – En hyggelig gest

De første femti fikk med seg en økologisk frokost. – Det ble veldig travelt, sier Kaia Hannestad Nygaard.

Kitty tok Fanas første medalje

Kitty Friele Faye tok den eneste lokale medaljen på NMs første dag. – Jeg er kjempefornøyd, sier hun.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten