fanaposten.no

En stor stripe av marken til Lars Takvam blir okkupert av en ny gangvei som leder ned mot Bønesholmen. Han frykter økt trafikk og tap av areal betyr slutten for gården. Foto: Terje Bringsvor Nilsen

Landbruk vs. friområde

Leder · Publisert 12:13, 25 des 2020

Kommunens planer om et nytt friområde på Bønesholmen har som mål om å gi flere innbyggere tilgang på sjøen ved Nordåsvatnet. Holmen er i dag et ubebygget naturområde, og ved å bygge bro ut og tilrettelegge gangveier og badeviker, håper kommunen på et nytt utfartsområde som kan avlaste områder som Kyrkjetangen og Skjoldabukta på fine sommerdager, samt være et yndet turmål for barnehager og skoler.

Bedre allmenn tilgang til sjøen er stort i Nordåsvatnet. Dette fordi svært mange bergensere sokner til dette
vannet som sin nærmeste sjølinje, og store deler av sjø-
linjen er i dag utilgjengelig på grunn av privatisering.

Så et friområde på Bønesholmen kan nok bli et flott alternativ for de som vil nyte en fin sommerdag ved sjøen. Problemet er at planene har konsekvenser som virker i overkant store.

Det viktigste er hensynet til naboene på Bønes, og særlig den aktive gårdsdriften til bonde Lars Takvam. Blir planene gjennomført, mister bonden rundt to mål av sitt areal, der ett mål er innmark. I seg selv er ikke dette så dramatisk, sier bonden, men langt verre er det at planene vil øke en allerede uakseptabel trafikksituasjon. Det legges kun opp til en liten utvidelse av parkeringen ved Kyrkjetangen, noe som gjør at problemet med fremmedparkering helt inn på private eiendommer bare vil bli forsterket dersom nok et friområde åpnes opp.

Faksimile Fanaposten fredag 18. desember 2020.

Med ny gangvei tvers over dagens innmark, er det også uunngåelig at konflikten mellom badegjester og land-
bruket blir større.

Et annet hensyn er den urørte naturen på Bønesholmen. I planene legges det opp til å bevare deler av holmen som natur, men store deler skal tilrettelegges med blant annet veier, leirplasser og badeviker. Tross sin nærhet til byen, er Nordåsvatnet hjem for en rekke rødlistede arter, og den kommende høringen må avdekke om inngrepet på holmen får konsekvenser, for eksempel for den truede ærfuglen som har slått seg ned på holmene ved vannet.

Hva synes du skal skje med bygget når brannvesenet flytter ut av Fana brannstasjon?

Til slutt er det en rekke aktører som er kritiske til at friområder går på bekostning av aktivt landbruk, og vi kan neven at både Fylkesmannen, Naturvernforbundet, Bondelaget og kommunens egen grønne etat har motsatt seg broforbindelse, i tillegg til bonden selv.

Så selv om en bro ut til Bønesholmen umiddelbart høres forlokkende og fint ut, tror vi at konsekvensene i dette
tilfellet overskygger verdien av et nytt og tilgjengelig
friområde.

– Boliger for rusavhengige er det siste Råstølen trenger nå

Over 300 naboer i Råstølen-området har sendt inn høringsbrev der de protesterer mot planene om kommunale boliger for rusavhengige i Steinsvikkroken.

Utbygger får en ny sjanse på Fanaflaten

Planen for boliger på Fanaflaten ble sendt i retur. Nå må utbygger nedskalere prosjektet.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten