fanaposten.no

Kjære byråd: Her skal dere få en bydelsstyremodell som kan fungere

Gjort på rett måte kan bydelsstyrene bidra til bedre politikk, der beboere føler seg tatt på alvor og vedtak blir fattet på et bedre grunnlag.

Leder · Publisert 08:35, 7 sep 2018

Vi trenger bydelsstyrer. Tirsdagens deputasjonsmøte på rådhuset er bevis godt nok. Vi mener dette møtet også gir en god pekepinn på hvilke mandater som bør legges ut til bydelene.

Inne i et kaotisk møterom sitter utbyggere, arkitekter og naboer som sild i tønne foran panelet av politikere i Komité for miljø og byutvikling (KMBY). Reglene er de samme for alle: Fem minutter til å legge frem sin sak, så ringer gongongen. Etter en kjapp spørrerunde er det inn med nestemann. Her gjøres ingen forskjell på om man er sint nabo eller utbygger med slips og dokumentmappe. En krangel om en tomtegrense blir viet like mye oppmerksomhet som en sak som berører hele cruisetrafikken i Bergen.

En beboer fra Åsane traff spikeren på hodet med en observasjon under møtet. Etter flere år med diskusjon om byvekstavtale og bomstasjoner, registrerer han at det har vært ingen politisk debatt om plasseringen av dem. Før nå:

– Plassering av bomstasjonene er blitt veldig lite diskutert. Disse fem minuttene er faktisk den eneste reelle sjansen jeg som innbygger har til å si min mening om en sak som betyr veldig mye for nærområdet mitt, sa han.

Problemet for politikerne er at bomstasjon-plassering var en av 46 saker de skulle behandle torsdag. 10 saker gjaldt utbyggingsplaner i Fana og Ytrebygda. Det er enormt med informasjon som skal absorberes og forhåpentlig munne ut i fornuftige vedtak.

Deputasjoner før komitemøtene er en flott ordning: Det er nærdemokrati i sin reneste form i Bergen. Men det er og blir et altfor trangt nåløye for bergensere som vil nå frem med en sak som er viktig for dem. Det er sjelden noe presseoppbud på disse møtene, og for mange går det dem hus forbi. De går glipp av muligheten til å si sin mening, fordi de ikke får med seg at det er møte.

Her mener vi nøkkelen ligger til en ny og velfungerende bydelsstyreordning. Det er sikkert en del som sukker tungt over planer om å oppnevne flere politiske utvalg i bydelene. Men gjort på rett måte kan bydelsstyrene bidra til bedre politikk, der beboere føler seg tatt på alvor og at vedtak blir fattet på et bedre grunnlag.

Vårt forslag er som følger: Fjern komité for miljø- og byutvikling og erstatt den med åtte bydelsstyrer. Disse styrene må ha samme vedtaksmyndighet som komiteen har i dag i reguleringssaker og byggesaker. Da får man brukt midler som i dag går til å administrere KMBY til å gjøre det samme i bydelene.

KMBY bruker i dag mye tid på befaringer i bydelene, men om de rekker å gjøre seg kjent nok til å fatte gode vedtak, tør vi stille spørsmål ved. Se bare på torsdagens møte der utrolige 10 Fana-byggesaker skulle til behandling. Her vil dedikerte personer med kjennskap til bydelen ha en stor fordel. Det vil kunne resultere i bedre vedtak og færre omkamper, noe som igjen kan forsvare at man bruker penger på å administrere ordningen.

En innvending er at dette kan gi en ulik praksis i bydelene, for eksempel hvis Åsane er «snillere» enn Fana i byggesaker. Men dette er utfordringer en uansett vil møte når en skal legge makt ut til bydelene. Innen byutvikling får man nå en ny kommuneplan som sier klart hvilken vei Bergen skal gå. Dette vil gi klare rammer som de nye bydelsstyrene må forholde seg til.

Samtidig er det ikke alt KMBY gjør som bydelsstyrene bør befatte seg med. Overordnede planer bør fortsatt behandles sentralt. Her må bydelsstyrene forbli en høringsinstans, mens man kan vurdere å opprette en ny bystyrekomite som jobber på et mer overordnet nivå. Når det gjelder andre saksfelt som helse og skole, bør bydelsstyrene være en prioritert høringsinstans i saker som direkte berører bydelen.

Med en slik ordning mener vi det er viktig å bevare Fana og Ytrebygda som to separate bydeler, rett og slett fordi arbeidsmengden vil bli for stor i en stor-bydel med 70.000 innbyggere og en overvekt av tunge plansaker.

Gjort på rett måte kan bydelsstyrene bidra til bedre politikk, at innbyggerne føler seg hørt, og at vedtak blir gjort på bedre grunnlag.

Høyre vil ha sommerskole

– Høyre vil ha skole i sommerferien, sier byråds- lederkandidat Harald Victor Hove (H). Sommerskolen skal være kommunalt finansiert og et frivillig...

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten