fanaposten.no

Zinken Hopp fikk ikke tilskudd. Foto: Arkiv

Har vi for mye penger i Bergen sør?

Leder · Publisert 09:30, 22 mai 2020

Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) har nylig tildelt penger fra «Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge». Totalt lå det 7,43 millioner kroner i potten, og målet er å motvirke konsekvensene av fattigdom blant barn og unge. På Bergen kommunes nettside heter det at tilskuddsordningen gir frivillige organisasjoner, kommunale tjenester og private aktører muligheten til å gi «et rikere aktivitetstilbud til barn og unge, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.».

LES OGSÅ: 7,4 millioner til Bergen, 0 til Fana/Ytrebygda

I januar prioriterte byrådet de 45 innkomne søknadene, og ifølge byråd for arbeid, sosial og bolig, Lubna Jaffrey (Ap) ble levekårsundersøkelsen lagt til grunn for rangeringen av søknadene. De 23 øverste på listen ble tildelt penger. På 25. plass kom Fana Friends, som hadde søkt om 400.000 kroner. Den nystartede ungdomsklubben Zinken søkte om 200.000 kroner, og havnet på 34. plass. Ingen av de to viktige ungdomstilbudene i Fana og Ytrebygda ble tilgodesett med midler. Det gir oss grunn til å stille spørsmålet: Har vi for mye penger i Bergen sør?

Gjennom en lang rekke artikler har vi i Fanaposten fokusert på utfordringene ungdom i Fana og Ytrebygda står overfor, når de ikke er en del av den organiserte idretten. Vi har skrevet om økende fortetting som har ført til rusproblemer og kriminalitet, samtidig som alderen på de som kommer i kontakt med dette blir stadig lavere. Politiet har ropt et varsku gjentatte ganger. Nærmiljøet i bydelene tok affære. Først startet Fana Friends gjennom Fana IL. Deretter ble ungdomsklubben på Zinken startet av ildsjeler i nærområdet sammen med IL Bjarg og Fana IL.

Begge disse tiltakene driftes av frivillige krefter. De har tatt tak i et problem som det offentlige strengt tatt burde ta ansvar for. Men slik er det ikke. Den høye levestandarden og inntektsnivået i Fana og Ytrebygda blir ofte brukt som et argument mot å innvilge søknader. Det er også tilfellet nå. Vi mener ikke at de som er høyere prioritert er dårligere mottakere enn Fana Friends og Zinken. Dette handler om å se og akseptere at ungdomsproblemer er reelle og ikke nødvendigvis har noe med folks inntekt å gjøre. Behovene er høyst til stede uavhengig av hvor man bor og hva foreldrene tjener.

Byråd Jaffrey sier at hun synes det er veldig dumt at Fana Friends og Zinken ikke har blitt tildelt penger. Kommunen søkte om 14 millioner, og fikk bare tildelt 7,4 fra Bufdir. Vi synes det blir enkelt å skylde på Bufdir, all den tid det er byrådet som har laget prioriteringslisten. Som ildsjel Christian Furu sier, virker det som om de som har behandlet søknaden ikke har satt seg inn i hvor mange ungdommer som berøres av ungdomsklubbene og det tilbudet de representerer. Etter vår mening er det kommunens jobb å synliggjøre behovet overfor direktoratet.

Med det engasjementet som er rundt Fana Friends og, ikke minst Zinken, har vi stor tro på at tilbudene vil fortsette. Men pengene må skaffes andre steder. Det betyr at viktige ildsjeler må bruke tiden sin på å skaffe penger til driften, i stedet for å skape aktiviteter og trygge omgivelser for ungdom som trenger et sted å være.

Meglerne må ta visninger puljevis: – Eneboligene går lynkjapt

– Det gikk raskt å selge i fjor, og starten på dette året tyder på at det vil gå minst like raskt fremover, sier Anders Vangen i Dnb om eneboliger...

– Boliger for rusavhengige er det siste Råstølen trenger nå

Over 300 naboer i Råstølen-området har sendt inn høringsbrev der de protesterer mot planene om kommunale boliger for rusavhengige i Steinsvikkroken.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten