fanaposten.no

Slik ser Lagunens arkitekt for seg plassering av Familiens hus ved det planlagte torget ved bybanestoppet. Foto: Arkitektgruppen Cubus/Hille Melbye arkitekter

Leder: Glipper en viktig mulighet

LEDER: I fredagens avis kunne du lese om arbeidet med etableringen av et nytt Familiens Hus i Bergen sør. Kommunen etablerer nå et slikt hus i hvert byområde, og Fana/Ytrebygda er det eneste der arbeidet med å finne lokalisering fortsatt pågår.

Leder · Publisert 09:00, 30 mai 2021

Familiens hus er en samlokalisering av alle tjenester rettet mot barn og unge, og huset skal gi et enkelt tilgjengelig kontaktpunkt for de som har behov for kommunens hjelp.

Tanken var først å bruke kommunehuset på Nesttun, men så kom en rapport som fortalte at kravene til ombygging ville blitt alt for dyre. Dermed rykket arbeidet tilbake til start.

Ønsket har vært å finne et lett tilgjengelig bygg nær bybanen, og her er det lett å tenke at Lagunen-området peker seg ut. Med første byggetrinn av senteret gikk Lagunen mer i retning av et bydelssenteret, og planene for videre utbygging av Kalgane vil forsterke dette, med planer om offentlig torg og bygg med blant annet utadrettet kulturtilbud.

Gjennomføres planene på Kalgane er det ingen vei tilbake: Da blir Lagunen det ubestridte sentrum av Fana. Derfor er det overraskende at kommunen nå har avslått et tilbud fra Lagunen om å etablere Familiens hus her. Kommunen vendte tommel ned for skisser av et bygg som ellers oppfylte kravene kommunen satte.

LES SAKEN: Kommunen sier nei til Familiens Hus på Lagunen

Begrunnelsen er tidsaspektet: Familiens Hus må være flyttet i 2022. Kalgane-utbyggingen kan tidligst være ferdig i 2023.

I stedet saumfares nå ledige arealer i Sandsli og Kokstad-området. En etablering i et eksisterende næringsbygg her vil være en nest-beste løsning, fordi det vil heve terskelen for å oppsøke tilbudet. En stor fordel med Lagunen er at det er et sted de fleste er innom jevnlig, og der man da enkelt vil kunne kombinere med å oppsøke tilbudene i huset.

Det er nok noen flere haker ved Lagunens tilbud. Leiekostnaden kan nok være høy, og ikke minst er det en usikkerhet knyttet til reguleringsarbeidet. Man kan risikere at forsinkelsen blir på flere år dersom planene møter nye skjær i sjøen.

Det er likevel litt vanskelig å skjønne hvorfor hastverket til kommunen er så stort. Kommunehuset på Nesttun kunne fungert som et midlertidig Familiens hus frem til Kalgane er ferdig. Her er jo allerede mange av tjenestene lokalisert, som helsestasjon, Ung Arena og barne- og familietjenesten.

Vi er enig med Knut Eliassen i at et Familiens Hus ved Lagunen ville vært viktig for bydelen, og vi synes det er synd og lite fremsynt av kommunen å snu ryggen til denne muligheten.

Kjørte for fort i Birkelundsbakken – belitet seg ikke

En 60 år gammel mann ble i mai i fjor stoppet av politiet for å kjøre for fort i Birkelundsbakken. Mannen var ikke enig, og saken måtte avgjøres i...

Får ja til skjenking: - Nå blir det «dine-in» på Lagunen kino

Som første kino på Vestlandet får Lagunen kino nå skjenkebevilling. Snart blir det middagsservering til filmen!

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten