fanaposten.no

Øystein Samsonsen ser

Et klapp på skulderen

Leder · Publisert 08:37, 23 okt 2020

Etter mange oppslag om problemene i ungdomsmiljøet det siste året, forteller barnevernssjef Anita Fonnes i dagens avis om positive tegn og ting som går i riktig retning. Dette underbygges av tall fra politiet, som viser en klar nedgang i ungdomskriminalitet sammenliknet med fjoråret.

Hvor mye av dette som kan tilskrives korona vet vi ikke. Pandemien har gitt en reduksjon i kriminalitet samlet sett, men har samtidig vært utfordrende for mange barn og unge. Men at noe av forklaringen er tett oppfølging fra gode
krefter i lokalmiljøet, virker udiskutabelt.

I dagens avis forteller barnevernssjefen om hvordan de, sammen med politi, SLT, skole og ikke minst ungdommene selv, har jobbet med rundt 20 konkrete tilfeller. Disse
ungdommene hadde i fjor rundt 160 anmeldelser knyttet
til seg, og det handlet om alt fra grov vold og trusler til tyveri og vinningskriminalitet. Flere av ungdommene var under 15 år gamle.

Ungdomskriminalitet går i bølger, men fjorårets bølge var av et omfang vi ikke har sett tidligere. Bekymringen var stor for om dette miljøet ville fortsette å vokse ved å tiltrekke seg flere sårbare ungdommer slik at man fikk det politiet omtalte som en gjeng-kultur i Fana.

At ressursene til å hjelpe faktisk fantes, var avgjørende. Tilfeldighetene ville ha det til at barnevernet i Bergen sør nettopp hadde fått besatt rundt 10 nye stillinger, noe som gjorde at de hadde kapasitet til å håndtere den unike situasjonen.

Store ressurser ble satt inn på tiltak til de aktuelle ungdommene, og Fonnes forteller at hele kapasiteten på såkalte Multisystematisk terapi hos Bufetat i Bergen ble viet til disse ungdommene i Bergen sør. Dette er det tyngste tiltaket barnevernet kan iverksette uten å ta ungdommen ut av hjemmet, og det går inn i alle aspektene av ungdommens liv.

Nå, rundt et år etter at problemet kom til overflaten, kan hun konstatere at det går bedre med mange av ungdommene de var mest bekymret for i fjor. Fonnes sier hun har tro på at det skal bli velfungerende voksne av mange av barna som havnet i politiets søkelys i fjor.

Både Fonnes og Øystein Samsonsen hos politiet har fortalt om hvordan det tverrfaglige samarbeidet om ungdoms-
miljøet har bidratt til å få kontroll over situasjonen, og det er bare å håpe at de gode tendensene de nå ser, vil fortsette.

Samtidig er det ingen som tror at dette må bli noen hvilepute. Bergen sør er og blir en gryte ungdommer trekker til, enten for å henge ut på McDonalds eller andre steder, men vi er heldige som har et politi, offentlige etater og nærmiljø som spiller på lag og makter å ta tak i problemene.

«Ekspedisjon» utløste stor redningsaksjon på Nordåsen

Nødetatene rykket ut til redningsaksjon etter melding om tre personer som var sett på isen ved Marmorneset i ettermiddag. Det viste seg å være tre...

Håvard på femteplass i sprint-EM

Håvard Holmefjord Lorentzen ligger på femte plass sammenlagt etter første dag, og har et vrient utgangspunkt før dag 2. – Jeg er skuffet over å være...

– Nå er det drømmeforhold

En halvmeter med snø har gitt 30 kilometer med silkeføre på Totland. – Det er stappfullt med folk, sier Knut Gunnar Bakk i Fana IL.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten