fanaposten.no

På denne plassen vil det snart ikke være tillatt med parkering. Rema-kunder vil da ikke ha noe sted å sette bilen. Foto: Terje Bringsvor Nilsen

Er dette noe vi bare må venne oss til?

LEDER: Fjerning av parkeringsplasser på Råstølen er en forsmak på noe som vil komme flere steder.

Leder · Publisert 07:15, 31 jan 2018

I fredagens Fanaposten skrev vi om den nye Rema 1000-butikken på Råstølen som vil miste parkeringsplassen sin nærmere juletider i år.

I reguleringsplanen for Råstølen er parkeringsplassen tegnet inn som snuplass med av- og påstigning til skolen og idrettshallen som kommer rett ved siden av.

Mange har reagert på at butikkparkeringen skal bort, og at det ikke er planlagt noe erstatningsareal for parkering.

Fjerningen av parkeringsplassen utenfor dagligvarebutikken virker umiddelbart ulogisk. Mange av oss er vant til å bruke bil når vi gjør dagligvareinnkjøpene. Handler man dagligvarer for en uke av gangen, kan det fort bli tungt å bære alt med seg til fots hjem.

I fremtiden ønsker byplanleggerne og politikerne å tilrettelegge for mindre bilbruk ved å skape lokale sentre rundt om i bydelene. De ønsker å gjøre folk mindre avhengige av bilen, for å skape bedre luft, bedre bomiljø og levedyktige lokalsentre.

I så måte er Råstølen en forsmak på det som vil komme i fremtiden: Dagligvarebutikker eller andre næringsdrivende uten parkeringsmuligheter utenfor.

I en ideell verden er nok dette både en god idé og fullt gjennomførbart. Vi tror nok at en del vil tilpasse seg de nye tidene med å gå på butikken, i ordets rette forstand. Men like fullt vil mange ha behov for bil når de skal handle.

Det er i første rekke handikapede og eldre vi tenker på som vil bli skadelidende i denne sammenheng. Ikke alle har muligheter til å bære med seg dagligvarene hjem. Sammen med de som ønsker å gjøre storhandel, vil nok eldre og personer som av medisinske årsaker behøver bil bli nødt til å gjøre sine dagligvareinnkjøp på butikker hvor det er parkeringsmuligheter.

Vi tror begrensede parkeringsmuligheter kan virke konkurransevridende for virksomheter som i utgangspunktet er basert på at kundene trenger bil for å frakte med seg varene hjem.

I ytterste konsekvens vil dette kunne føre til at dagligvarekjedene kun sikter seg inn på lokalisering av butikker i områder med parkeringsmuligheter. Da er vel litt av tanken bak bilfrie lokalsentre borte?

Som i mange andre tilfeller vil nok en gyllen middelvei, hvor en har et begrenset antall parkeringsplasser tilgjengelig for de som har behov, være løsningen.

I dagens avis forteller Nesttun Sentrum at rundt 80 prosent av de handlende i dag benytter seg av kollektivtrafikk. Det er tall som styrker byplanleggernes idealistiske målsetning om bilfrie sentre, og som viser at Ole Brumm-tankegang faktisk fungerer.

I så måte er Råstølen en forsmak på det som vil komme i fremtiden

Har du sett Jøran?

Politiet ønsker å komme i kontakt med personer som kan ha sett 28 år gamle Jøran Nikolai Åsnes. Han har vært savnet siden natt til søndag.

Lisbeth Opdahl Sandvik 50 år

Den 20. februar fyller sangfuglen, humørsprederen, korentusiasten og kordirigenten Lisbeth Opdahl Sandvik 50 år. Hun har sunget og trallet med sin...

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten