fanaposten.no

Slik ser ST1 for seg at de ni hurtigladerne skal plasseres. Foto: Siv Ing Braathen Sømme AS

Byen trenger ladestasjoner!

Leder · Publisert 07:45, 27 nov 2019

Statens vegvesen og Bergen kommune er negative til at Shell Laguneparken skal få sette opp ni hurtigladere for el-biler på stasjonens område. Kommunen mener tiltaket er i strid med reguleringsplanen for Lagunen, der området er regulert til fortau. I dag brukes området til parkeringsplass/snuplass for biler, og dette er et område hvor mange bilister plukker opp passasjerer som kommer til Lagunen kollektivterminal.

Behovet for hurtigladere er stort, og mange opplever allerede at det er mye kø og ventetid ved de få ladestasjonene som eksisterer i området. Det er altså ikke enkelt å være el-bilist og bidra til lavere luftforurensing når en ikke får ladet bilen. Vi snakker her om en av landets største Shell-stasjoner ved et av landets største kjøpesentre. Her burde det være mulig å få ladet el-bilen sin.

Ut fra saken i dagens Fanaposten forstår vi at kommunen ikke har vært villige til å komme på befaring for å se på forholdene og diskutere eventuelle endringer eller tilrettelegging av tiltaket. Begrunnelsen fra kommunen: dette er ikke noe man har rettskrav på! Det virker lite løsningsorientert, og en kan få inntrykk av at byråkratene allerede har bestemt seg for hva politikerne skal svare på søknaden. Forhenværdende byråd for byutvikling, Rune Bakervik, så tydeligvis ikke det samme som byråkratene, og innvilget dispensasjon. Dette vedtaket klaget Statens vegvesen på, noe som betyr at byrådet må behandle saken på nytt.

Årsaken til at vegvesenet er kritiske til ladestasjonene er at området er regulert til fortau, og de frykter det vil oppstå trafikkfarlige situasjoner mellom myke trafikanter og biler som skal benytte ladestasjonene. Trafikksikkerhet altså.

Om vi ser litt på omgivelsene til der Shell Laguneparken ønsker å etablere ladestasjoner, henleder vi oppmerksomheten over Fanavegen. Der er det under oppføring rundt 300 nye boliger i blokk. Inn- og utkjøringen til disse blokkene ligger så og si rett i en av de travleste rundkjøringene i Bergen.

Vi kan ikke påberope oss å være verken byplanleggere eller spesialister i trafikkavvikling, men ut fra prinsippet som i jussen kalles allmen rettsoppfatning, er det rart at man på den ene siden av veien kan slippe beboere i 300 leiligheter rett ut i Fanavegen, mens på andre siden er det problematisk med trafikk til ni ladestasjoner.

Byrådet skal som nevnt behandle saken på nytt, og dersom vegvesenets klage ikke tas til følge, ender saken hos Fylkesmannen for endelig beslutning. Vi mener det er merkelig at en sak som handler om å tilrettelegge for økt miljøvennlig transport skal bli en kasteball i byråkratiet. Byen trenger ladestasjoner, og hvorfor kan ikke offenlige myndigheter strekke seg litt for å bidra til å finne løsninger i stedet for å si tvert nei. Det er ikke å ta ansvar for miljøet.

Dramatisk tid og stort underskudd for Avinor: 75 prosent nedgang i sommertrafikken på Bergen lufthavn

– Dette er en underlig situasjon, fordi det skulle jo kokt i terminalen på slike dager, sier lufthavndirektør Helge Eidsnes i Avinor. På Flesland har...

– Jeg elsker sommeren i Norge med lyse netter

Kapellan Maren Tischendorf ser frem til å tilbringe sommeren sammen med familie og venner.

Bygging av ny brannstasjon i gang

Grunnarbeidene på ny brannstasjon i Fana er i gang.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten