fanaposten.no

Roger Valhammer sier langt på vei nei til bydelsstyrer i byrådets nye forslag. Foto: Terje Bringsvor Nilsen

Bydelsstyrer er svaret. Her er syv spørsmål

Leder · Publisert 10:40, 12 apr 2022

I en lang og grundig utlegning om hvorfor bydelsstyrer er dyrt, ineffektivt og kanskje en dårlig idé, konkluderer byrådet med å spørre: Hvis bydelsstyrer er svaret, hva er spørsmålet?

Siden det ser ut til å være få forkjempere for en bydelsstyreordning hos de styrende politikerne, tar vi dem på ordet. Her kommer derfor syv forslag til spørsmål der vi mener bydelsstyrer kan være svaret.

Spørsmål: Hvordan sikre at en 150 meter lang sjølinje langs Skiparviken ender opp til fellesskapets beste, og ikke en barriere som effektivt hindrer sjøtilgang?

Svar: Bydelsstyrer, som kan snakke fornuft til byråkratene, gitt at de får de riktige fullmaktene.

Spørsmål: Hvordan sørge for at beboere på Grimstad ikke blir sittende maktesløse med giftig drikkevann som følge av PFAS-forurensing fra Avinor?

Svar: Bydelsstyrer, som kan løfte saken opp der den hører hjemme - hos helsebyråden - som deretter bør instruere sin egen helsetjeneste om å gjøre undersøkelser.

Spørsmål: Hvordan sørge for at folk på Paradis ikke føler seg overkjørt over utbyggingsplaner og Vestland fylkes infrastrukturprosjekt?

Svar: Bydelsstyrer, som kan være et organ der folk får få svar fra fagpersoner som bydelsstyret innkaller. (Ikke som forrige folkemøtet 31. mars, der beboerne opplevde at fylket nesten ikke kunne svare på noen av deres spørsmål).

Spørsmål: Hvordan sørge for at Nordvik-beboere blir hørt tidsnok til at de slipper å bli de store bompengetaperne? Svar: Bydelsstyrer, som kan holde byrådet i ørene og sørge for at de får satt oppmerksomhet på saken før de får avgjørelsen tredd over hodet fra Staten.

Spørsmål: Hvordan sørge for at saker om nye boliger for rusavhengige kan bli mindre konfliktfylte?

Svar: Bydelsstyrer, som kan gi høringsinnspill om lokale tilpasninger som gjør boligene lettere å akseptere for nærmiljøet.

Spørsmål: Hvordan lande den endeløse jakten på lokaler til Familiens hus?

Svar: Bydelsstyrer som kan skjære gjennom at Familiens hus må ligge ved et bydelssentrum, altså Lagunen eller Nesttun, så man slipper tidkrevende og unødvendige forslag om Kokstad og Sandsli.

Spørsmål: Hvordan få opp interessen for å engasjere seg i lokale saker i nærmiljøet?

Svar: Bydelsstyrer som kan være et organ med lav terskel som folk kan slippe til ordet om lokale saker som er viktige for dem.

Bergen er en by der mange viktige avgjørelser tas av byråkrater, og ofte er det bare oppslag i lokalpressen som gjør at saker som angår mange blir kjent. Det kan ikke herske noen tvil om at byen sliter med et demokratisk underskudd. Om bydelsstyrer ikke er svaret i alle saker, så vil de - om de brukes rett - bli en viktig måte å få ned den store avstanden, avmakten og frustrasjonen mange kjenner på over den kommunale forvaltningen. Om dette er verdt pengene det koster, er et spørsmål som fortjener en grundig debatt.

Byråd Bakke tok Fana IL sin klage til følge. – Et langt steg nærmere Slåtthaug Arena

Byråd Thor Haakon Bakke har tatt Fana IL sin klage over avslag på bygging av Slåtthaug Arena til følge. – Dette er en gledens dag, sier daglig leder...

– Eit langt liv med målstrev er over

Oddvar Skre vart fødd 11. mars 1939. Han sovna stille inn laurdag 2. juli, 83 år gamal. Med han har Fana mista ein av sine mest engasjerte personar...

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten