Steinar Holst i Søreide Idrettslag ble i fjor den aller første til å motta Stig Hammerslands Minnepris fra Moby-stiftelsen.

5. og 6. oktober er det igjen klart for Mobyseminar, og en ny pris skal deles ut. Spørsmålet er hvem som fortjener årets pris?

En bauta

Stig Hammersland brant for å legge til rette for at barn og unge skulle ha en meningsfylt og god oppvekst. Han var elevinspektør ved Sandsli videregående skole, lokalpolitiker for Arbeiderpartiet, engasjert i idretten, og han var en av initiativtakerne til etableringen av Mobystiftelsen. Moby står for meningsfull oppvekst for barn og unge i Ytrebygda.

I 2016 ble Stig Hammersland brått revet bort, og et hjerte som banket for ungdommen i bydelen sluttet å slå.

Stiftelsen var et av Stigs hjertebarn, og stiftelsen jobber for å videreføre arbeidet i hans ånd. I stiftelsen sitter representanter for barnevernstjenesten, helse, representanter for ungdomsskolene og de videregående skolene i Bergen sør, samt politiet i Bergen sør.

- Føre verdiene videre

Enhver bydel er avhengig av personer som engasjerer seg for å bidra til et godt oppvekstmiljø. Det som blant annet kjennetegnet Stig Hammersland, var hans gode humør og latter, omsorg for ungdommene, hans evne til å inkludere, samt et ønske om å se personene bak de ulike handlingene. Samtidig stilte han både krav og forventninger til ungdommene.

– Mange engasjerte jobber frivillig med barn og ungdom. Personer, lag og foreninger gjenspeiler gjennom sitt engasjement de samme verdiene som Stig Hammersland hadde. I fjor delte Moby-stiftelsen for første gang ut Stig Hammerslands Minnepris. Prisen skal bidra til å videreføre Stig Hammerslands verdier. Steinar Holst i Søreide IL mottok prisen i fjor, sier Frode Stubseid i Mobystiftelsen.

Søker kandidater

Nå søker Moby-stiftelsen etter kandidater til årets pris.

– Kriteriene for å motta prisen er at det er en person, et lag eller en organisasjon med inkluderende profil som jobber aktivt for å skape et godt miljø som ivaretar «sine» ungdommer i bydelen. Prisen er på 20.000 kroner, og pengene skal gå til å styrke og videreutvikle arbeidet som gjøres, og det skal komme ungdommene til gode, sier Stubseid.

Moby-stiftelsen ønsker tips om lag, organisasjoner eller en leder som jobber etter de samme idealene som er nevnt over. Frist for å sende inn forslag er 28. september.

Forslag sendes på e-post til [email protected], og prisen vil bli overrakt i forbindelse med det årlige Mobyseminaret 5. og 6. oktober.