2. september skriver 13. kandidat for Arbeiderpartiet i Bergen, Sebastian Hauan Stensberg, om hvorfor vi trenger en mer human ruspolitikk i byen vår. Vi i Bergen Høyre stiller oss helhjertet bak problembeskrivelsen, og går også til valg på en lokal rusreform. Det Stensberg likevel unngår å nevne er hvordan Arbeiderpartiet de siste årene gang på gang har sviktet de som sliter mest med rusproblemer.

For det første var det Arbeiderpartiet, med Jonas Gahr Støre i spissen, som vippet flertallet mot Solberg-regjeringens rusreform. Hadde denne reformen blitt vedtatt ville det aldri vært behov for en lokal rusreform i Bergen, slik Arbeiderpartiet nå tar til orde for. Da hadde alle som sliter med rus fått hjelp når de trenger det, enten de bor i Bergen eller ei.

For det andre har regjeringen lagt ned gode behandlingsplasser for de som sliter aller mest med rusproblemer og avhengighet, til og med her i Fana. På rusklinikken på Fanafjellet mister nå 30 ansatte jobben, mens 29 sengeplasser blir fjernet ved et pennestrøk. En klinikk av ypperste kvalitet som har reddet liv, legges altså ned fordi Arbeiderpartiet er allergisk mot private løsninger betalt av det offentlige.

Så er det selvfølgelig greit å være uenig med det ens eget parti har gjort nasjonalt. Dessverre så vil ikke Arbeiderparti-regjeringen godta noe som helst prøveprosjekt i Bergen med lokal rusreform. De har allerede sagt nei til Oslo, og på Stortinget stemte de ned Venstres forslag om å gi kommunene myndighet til å bestemme det selv.

Dette lokalvalget handler altså ikke om lokal rusreform. Det er både Høyre og Arbeiderpartiet for. Men ved dette valget kan man sende et tydelig signal til regjeringen i Oslo, om at bergensere ikke aksepterer en regjering som dytter flere ut i utenforskap. Det er et valg mellom de som legger ned gode behandlingsplasser fordi de er private, og de av oss som vil ta alle gode krefter i bruk.

Det er et valg mellom de som vil gi mer straff og stigma, og oss som vil gi alle hjelp når de trenger det.