For med det blir Bergen stedet å bo og jobbe for unge mennesker som søker store nok jobbutfordringer. Bergen blir løsningen.

Hvert år kommer debatten om at Bergen mister for mange av våre kloke hoder samtidig som næringslivet ønsker mer høykompetent arbeidskraft. Det er en tydelig dragning mot hovedstaden. Mens kun 6 prosent av de uteksaminerte studentene bodde der før de begynte å studere, arbeider 15,7 prosent i Oslo nå. Dette tilsvarer en nettogevinst på 9,8 prosentpoeng for Oslo sin del. Abelias Omstillingsbarometer for 2023 viser også at mangel på kompetent arbeidskraft er et landsomfattende problem, og ikke kun er noe Bergen opplever. Barometeret viser at selv om norsk økonomi går godt akkurat nå, så henger vi bak våre nordiske naboland når det gjelder evne til omstilling.

Les også

MDG må se seg selv i speilet

Norge har flere trekk som svekker vår evne til å løse fremtidige samfunnsutfordringer som f.eks. klimakrisen. Barometeret peker på fem forhold som kan påvirke Norges evne til omstilling på lang sikt, hvor Bergen er i posisjon til å ta ledelsen i å fikse minst ett av forholdene. Dette er at «vi har for lite av den høykompetente arbeidskraften som vil være viktig for omstilling.»

Kunnskapsbyen Bergen har et mangfold av utdannings- og kunnskapsinstitusjoner med spisskompetanse på en rekke felt som er viktig for omstilling. Vi har også en stor bredde av sektorer innen næringsliv med relativt komplette verdikjeder, stor tetthet av næringsklynger med innovasjonsfokus, og gjennom Grøn region Vestland står grønn omstilling i høysetet. Samtidig har Bergen en rekke utfordringer som vi må få løst, om vi skal vinne kampen om de klokeste hodene både i Norge, men også i verden.

Les også

Et Høyre som foretrekker Frp foran MDG har null troverdighet som klimaparti

For få av bedriftene i Bergen og Bergensregionen har sitt hovedkontor her. Ønsker man å delta i de strategiske prosessene, må man som regel være del av hovedkontoret. Samtidig representerer mange av bedriftene driftsmiljøer med lite innslag av teknologiutvikling, og det er for lite samarbeid mellom kunnskaps- og utdanningsinstitusjonene og næringslivet. Vi ser også at for få bedrifter i Bergen og Bergensregionen driver aktiv forskning gjennom f.eks. nærings-PhD, som igjen kan bidra til mer radikal innovasjon.

Disse utfordringene er ikke så store at vi ikke kan fikse det. Høyre går til valg på en rekke tiltak som kan bidra til at vi vinner kampene om de kloke hodene fremover. Vi ønsker blant annet å legge til rette for at bedrifter lokaliserer sine hovedkontorer i Bergen, samt øke og formalisere samarbeidet til kunnskapsinstitusjoner blant annet gjennom næringsråd-ordningen som stimulerer til mer forskning i bedriftene. Samtidig ønsker vi en by du har råd å bo i, og gjøre det billigere for familier å bo og leve i Bergen.

Les også

«Sommerens rekordhøye temperaturer og skremmende skogbranner har nok en gang minnet oss på at det haster voldsomt med enormt effektive klimatiltak»

Vårt mål er at Vestlandets hovedstad skal være en motor for hele regionen. Høyre vil sikre lokalt næringsliv viktige konkurransefortrinn i form av god infrastruktur, nok kraft, en god skole, effektiv saksbehandling, lave gebyrer, avgifter og skatter. Gjennom å utvikle kommunens vertskapsrolle skal vi befeste vår posisjon som internasjonal by og øke samspillet mellom næringslivet, akademia og kommunen.

Bergen er i en særstilling i Norge når det gjelder å sikre mer av den høykompetente arbeidskraften som er viktig for omstilling. Det krever politisk styring som legger forholdene for dette bedre til rette, og vi i Høyre er klare for å brette opp ermene.

Bergen er løsningen. Godt valg!