Tirsdag er det åpning av ny ungdomsklubb på Ytrebygda kultursenter ved Skranevatnet skole.

– Gjennom å bruke kulturaktivitet som metode, jobbe med ungdomsmedvirkning, dialog, og det sosiale miljøet, ønsker vi å skape en trygg, inkluderende og relevant møteplass for ungdom på Sandsli, sier rådgiver på Fana og Ytrebygda kulturkontor, Ingrid Brandal Mosesen.

Et bredt tilbud

Byråd for kultur, frivillighet og inkludering, Eduardo Hans Andersen, kommer for å delta på åpningen.

Klubben holder åpent på tirsdag fra klokken 14 til 18, og ungdommene er velkommen i hele denne perioden. Den offisielle åpningen er klokken 16.15 når byråden kommer.

Klubben er for deg som går på 7. trinn eller på ungdomstrinnet, og vil være åpen hver tirsdag.

Det har lenge vært et ønske om å få til et tilbud for ungdom i bydelen.

– Vi gjorde litt undersøkelser og fant ut at et fritidstilbud for ungdom var savnet. Det er lite kulturaktivitet i bydelen, og det ønsker vi å gjøre noe med, forteller Mosesen.

Kommunen vedtok, og bevilget penger til, ungdomsklubben i 2023.

To klubbledere er ansatt. De skal være med å lage aktivitet for og med ungdommene i Ytrebygda hver tirsdag.

– Byrådsavdeling for kultur, frivillighet og inkludering har også gjort en kvalitativ undersøkelse, hvor vi spurte ungdom og deres foreldre om hva de trenger og hva de ønsket seg av tilbudet.

Rapporten foreligger snart og klubben vil forme seg på bakgrunn av funn i rapporten og hva ungdom som begynner å bruke klubben ønsker seg.

Klubbledere har kultur- og sosialfaglig kompetanse. De skal være med å skape kjekke tilbud.

– Blir til mens vi går

– Vi ser for oss at det kan bli alt fra gaming til musikk, matlaging, kreative aktiviteter og ikke minst et sted der en kan være sosial. Ytrebygda vil nok av mange betegnes som en idrettsbygd, og vi synes det er viktig at man har et alternativ til idretten. Ungdommene trenger en møteplass hvor det er trygge voksne, og et fritidstilbud som er lokalt og nært.

Mosesen forteller videre at de gjennom dialog med ungdommene ønsker å nå bredt ut med ulike aktiviteter. Ungdommene skal være med å utvikle klubben og skape et tilbud som flest mulig har lyst å være med på.

Gatekunst-workshop

Gjennom et gatekunstworkshop i sommer kan du bli med å dekorere veggen til den nye ungdomsklubben i Ytrebygda.

– Vi har kulturlokaler samlokalisert med Skranevatnet skole. Klubblokalet og klubbtilbudet blir litt til mens vi går. Vi ønsker at ungdommene skal være med å skape klubben sin. Derfor skal vi ha en gatekunst-workshop hvor de er med og dekorerer veggen i det nye klubblokalet, sier Mosesen.

Instruktøren er kunstneren Gurdish Haugsdal. Hun har lang erfaring både som gatekunstner med offentlige oppdrag, og som workshop-holder for barn og ungdom.

Workshopen er for ungdom i alderen 12 til 15 år, og vil gå over tre dager fra 9. august til 11. august.

Kurset er gratis, men krever påmelding. Påmeldingen er bindende.