fanaposten.no

Foto: Google maps

Skandalen Øvre Sædal

Meninger · Publisert 11:46, 22 des 2016

“Tilfeldighetenes by” handler ikke bare om Bergen sentrum. Noe av den dårligste byplanleggingen finner vi utenfor sentrum.

Dersom det hadde vært en kåring av “tilfeldighetenes bydel” ville Øvre Sædal vært en verdig vinner. Det kan jeg signere på, jeg som bor her, og observerer utviklingen med egne øyne.

I 2002 fikk politikerne det for seg at dette området, som tidligere var ganske så uberørt landlig idyll, skulle bebygges med boliger, masse boliger.

Reguleringsplanen: plan ID 16870000, innebar massivt utsalg av tomter til private utbyggere , men uten noen som helst form for helhetstenkning mht friområder, lekeplasser, skolevei, kollektivforbindelse, skolekapasitet.

Reguleringsplanen ble i 2005 banket igjennom av bystyreflertallet, tross markante merknader fra innbyggere her oppe.

Konsekvensene begynner vi først å se nå, 11 år etter. Området sprenges i fillebiter og er ikke til å kjenne igjen. Det er snart ikke en eneste tilgjengelig grønn flekk igjen; de eneste fine, gjenværende grøntområdene er gjerdet inn av Helgeseter. En mastodont av en rekkehusblokk - som bryter totalt med omgivelsene - er i disse dager ferd med å reise seg - med utsikt rett inn i en fjellvegg på ene siden - og inn i en annen blokk på den andre. Denne “utsikten” er selvsagt ikke å finne i salgsannonsene.

Utbygger: TAG arkitekter / Skanska opprinnelig - har også funnet det like godt å legge gjennomkjøringen til blokken gjennom et gatetun ved småhusbebyggelse, der barn løper og sparkesykler.

Nå må de passe seg for biler til enhver tid.

Bare et par steinkast unna sprenges det og graves det ytterligere tre rekkehusseksjoner, pluss kommende seniorlandsby. I l tillegg til alle rekkehusseksjoner som allerede er bygget i området. All innkjøring til bebyggelsen er på overflaten, til carports og biloppstillingsplasser. Altså er mesteparten av verdifullt overflateareal forbeholdt biler.

Når gangveien ned til Rinddalen en gang blir klar, vil barna der nede møte på en vei uten fortau (!) på vei opp til rinddalstoppen og gangveien ned til skolen derfra.

Heller ikke en eneste sykkelvei finnes i området.

Av møteplasser som finnes i Øvre Sædal idag begrenser det seg til en liten grusbane med tilhørende forfallen og igjengrodd lekeplass - med et edderkoppnett, en brukket huske og en ødelagt benk. Altså i et område som har eksplodert av barnefamilier og der det er ventet to hundre nye husstander i løpet av de nærmeste par årene.

En ny, bitteliten ballbinge er regulert inn fra kommunens side i det nye utbyggingsområdet; men utbygger, som for tiden sprenger plass til rekkehus - har funnet det for godt å ta areal fra ballbingen for å bygge parkering.

Skaden er allerede skjedd og jeg kan allerede, som beboer i området, forutse at området vil vrimle av biler og dårlig tilrettelegging for barn og unge når boligfeltene står klare. Etterhvert som ungene gror til vil de kjede seg i mangel av friområder og møteplasser. Hva skjer da?

Om det er noen trøst så bør tilfellet Øvre Sædal være en lærepenge og et skrekkekksempel for våre politikere. En lærepenge er å innse det faktum at private utbyggere er kjemisk renset for alle andre verdier enn ren profitt. De gir blanke i områdeutvikling og trivsel så lenge de får mest mulig cash for boligene de selger. Mest mulig cash vil da si å gå for billigst mulige løsninger (for eksempel biloppstillingsplass istedetfor underjordisk parkering), presse så mange boliger sammen på så lite areal som mulig, skjære møteplasser og fellesområder ned til beinet. Deretter selge prospektet til både politikere og senere kjøpere med glansbildeaktig, kreativ og selektiv markedsføring. Ofte langt ifra virkeligheten.

Å overlate områdeutvikling til private utbyggere er derfor å drive hasard med byutviklingen. For Øvre Sædals del burde det vært stilt krystallklare krav om f eks et stort underjordisk Panlegg i forbindelse med alle de nye rekkehusene; som da ville frigjort overflaten hundre prosent til mennesker fremfor biler.

Utbyggerne burde fått mye hardere krav om fellesområde og møteplasser, både størrelse og innhold.

Det burde allerede nå vært etablert en trygg skolevei, slik at våre barn slapp tre farlige krysninger og en km langs en hovedvei der det er liten respekt for fartsgrensene.

Og - man burde ikke tillate stortstilt utbygging uten et tilhørende kollektivstopp og sykkelvei. Øvre Sædal er pr skyss sin definisjon uten kollektivdekning og har heller ikke sykkelvei. Ergo bryter utbyggingen her oppe med nasjonale vedtak om at all vekst i persontransport i/rundt de store byene skal skje med kollektivt, gange og sykkel.

Kan det så gjøres noe? Når det aller meste av Øvre Sædal enten er bebygd eller stengt av med gjerder fra Helgeseter vil det si at det dessverre ikke finnes areal igjen til å etablere friområder eller møteplasser.

Derfor bør kommunen i det minste gi midler til at de to små ballbingene som tross alt finnes, blir oppgradert. Videre bør det være av høy prioritet å sikre en trygg forbindelse for myke trafikanter ned til hoveddelen av Sædalen, fordi bilismen vil eksplodere i forbindelse med folkeveksten her oppe. I praksis vil dette si å ta bredde av veibanen og etablere sykkelvei med fortau (en løsning som burde prioriteres i hele Sædalen forøvrig). Politikerne må tørre å prioritere myke trafikanter på bilens bekostning.

Turvei over Landåsfjellet (som starter ved Øvre Sædal) bør også tilgodesees med midler asap. Langs denne turveien kan det f eks være møteplasser /aktivitetsplasser a la Smøråsfjellet.

Altså vil noe av skaden som nå påføres av utbyggere kunne rettes opp via andre tiltak. Likevel vil jeg gå så langt som å si at områdeutviklingen her er en skandale. Og det er en skandale at daværende bystyreflertall i 2005 banket reguleringsplanen igjennom, tross advarsler og merknader fra beboere. Jeg inviterer gjerne ansvarlige politikere på en kaffe og befaring i området når alle rekkehusmastodontene er ferdigbygget. Og gjerne en ny kaffe om noen år, når de store barnekullene her oppe er blitt ungdommer. De ansvarlige private utbyggerne, vil de så vise noen interesse for hva som skjer her oppe? Naturligvis ikke, de har jo fått pengene inn på konto og har således fått sitt eneste behov oppfylt.

Minnes Jernmannen

Hans-Jacob Berntsen sovnet stille inn på Haukeland Universitetssykehus om morgenen mandag 9. oktober. Her følger Trygve Hillestads minneord på vegne...

Dropper Lagunen under kulturdagene

Kulturbyråd Julie Andersland har vært skeptisk til kulturdager på kjøpesenteret. I år er Lagunen droppet fra programmet.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten