• KLARE FOR ANLEGGSTART:

  Informasjonssjef Rune Jenssen, HMS-ansvarlig i Veidekke, Jakob Pilegaard, og byggeleder i Bybanen Utbygging Nils Helge Sivertsen var på plass på Nordahl Grieg for å forberede elevene på en ny trafikkhverdag.

  FOTO: Terje Bringsvor Nilsen

 • MANGE TILHØRERE:

  Rune Jenssen holdt to foredrag for elevene i to puljer mandag.

  FOTO: Terje Bringsvor Nilsen

Forbereder elever på kaotiske tider

Neste uke starter bybanegravingen i et allerede hektisk område ved Nordahl Grieg videregående. Både bilister og elever har en ny hverdag i vente. 

Det er mange som får merke konsekvensene av at Bybanen Utbygging skal bygge kulvert fra dagens endepunkt for Bybanen og inn i det som skal bli Folldalstunnelen.

Neste uke stenges dagens gangtunnel under Steinsvikvegen mot Nordahl Grieg videregående. Samtidig kommer det nye gangfelt for fotgjengerne over Steinsvikvegen. De to gangfeltene vil komme omtrent ved utkjørselen fra kollektivparkeringen til Lagunen, og i nærheten av utkjørselen fra Rå skole/Espra Rå barnehage.

Reduserer fart

Samtidig blir fartsgrensen redusert til 30 kilometer i timen på strekningen forbi de to skolene og barnehagen. Kombinasjonen av lav fartsgrense og svært mange kryssende elever over Steinvsvikvegen, vil gi ringvirkninger for trafikken i begge retninger. Det bekrefter byggeleder i Bybanen Utbygging, Nils Helge Sivertsen.

- I en periode må man belage seg på at trafikken vil gå saktere enn i dag. I visse perioder på dagen vil det være svært mange skoleelever som har rett på å krysse over veien i de nye gangfeltene. Dette vil helt klart påvirke trafikkflyten, sier han.

Det hele er en del av omleggingen i forbindelse med at entreprenøren Veidekke graver opp Steinsvikvegen for å bygge kulvert. En ny omleggingsvei skal bygges først, denne blir lagt i en bue inn mot Nordahl Grieg videregående. Her blir det avkjørsel inn til skolens parkeringsplass.

Respekter anleggstrafikk

Konsekvensene for skolen blir såpass store at Bybanen Utbygging fant det nødvendig å holde egne informasjonsmøter for alle elever og lærere i skolens aula i går.

- Både undergangen og trappen fra skolen ned til undergangen blir stengt, og elevene må venne seg til å skulle krysse over veien i gangfelt der de i dag går gjennom en undergang. Det er viktig at elevene respekterer anleggstrafikk avsperringer, skilting, gangfelt og sprengningssignaler. Å ha hastverk kan få fatale følger, sier informasjonssjef i Bybanen Utbygging, Rune Jenssen.

Først når omkjøringsveien er ferdig bygget, skal dagens veitrasé graves opp for å gjøre plass til kulverten. Om ett års tid skal det meste være ferdig bygget, og man vil sitte tilbake med et område som er omtrent som i dag.

Mange spørsmål

Flere elever kom med spørsmål til informasjonssjefen etter det halvtimelange foredraget. 

- Dere vil varsle med piping før det skal sprenges. Hvordan vil dere fortelle skolens døve og hørselshemmede når det sprenges? ville en vite.

- Det gjør vi fysisk ved å ha vakter som står i området og sørger for at ingen går inn der det skal sprenges, svarte Jenssen.

MANGE TILHØRERE:

Rune Jenssen holdt to foredrag for elevene i to puljer mandag.

FOTO: Terje Bringsvor Nilsen

- Hvordan kommer vi oss fra bybanestoppet og opp til skolen? lurte en annen på.

- Ved å krysse over Steinsvikvegen i det nye gangfeltet. Veien fra Bybanestoppet og opp til veien kan nok bli litt endret, men vi vil uansett ha etablert gode og synlige gangforbindelser, svarte Jenssen.

Rektor Lin Holvik håper elever og andre ved skolen tar Bybanens formaninger på alvor. At skolen havner tett innpå et sprengningsområde er ikke det verste, mener hun.

- Vi vil bruke de kanalene vi har internt her på skolen til å få ut informasjon underveis. Mens dette pågår vil vi også  grad ha forståelse for at elevene kommer for sent til timene på grunn av trafikken. Det må vi bare akseptere når ting er som de er. Det er en ting å måtte bruke litt ekstra tid i kø; sikkerheten for elevene våre er uendelig mye viktigere, sier Holvik. 

Dette skal gjøres på Sørås

 • Bybanen skal bygge tunnel med diameter på 70 kvadrat fra Sørås til Råstølen. Tunnelen blir ti meter brei og syv meter høy. På grunn av lav overdekning de første meterne, skal det bygges kulvert der Steinsvikvegen ligger i dag.
 • Hastigheten for biltrafikk skal senkes til 30 km/t forbi anleggsområdet.
 • Det etableres to nye gangfelt over Steinsvikvegen.
 • Dagens gangtunnel blir fysisk stengt.
 • Det etableres omkjøringsvei på en fylling som vil komme nærmere skolen enn dagens Steinsvikveg.
 • Det skal graves ut og sprenges for ny tunnelportal.
 • Dagens vei skal til slutt legges tilbake omtrent som før.

Siste nytt