STATSBUDSJETTET

Instagram

HANDEL OG NÆRING

Rollemodeller i realfag

Rollemodeller i realfag

Bergen kommune er først i Norge med å intensivere rollemodell-tilbudet. Nå håper initiativtakerne på smitteeffekt i resten av landet.